Polityka prywatności

Przeglądanie stron naszego Serwisu wiąże się z akceptacją zasad zawartych w Polityce Prywatności, w szczególności:

1. Korzystanie z serwisu może wiązać się z podaniem niektórych danych osobowych. Dane te są niezbędne w celu nawiązania kontaktu z naszą firmą. Podanie danych osobowych następuje wyłącznie przez formularz kontaktowy i obejmuje: imię (lub również nazwisko), adres e-mail, oraz telefon kontaktowy.

2. Wszystkie dane podane w formularzu kontaktowym są wykorzystywane wyłącznie w celach kontaktowych dotyczących zlecenia.

3. Dane kontaktowe nie będą wykorzystywane do celów marketingowych oraz nie będą udostępniane innym podmiotom i osobom trzecim.

4. Dane osobowe naszych Klientów są chronione, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

5. Na każdym etapie współpracy Klient Serwisu ma prawo do zmiany swoich danych osobowych. Zmiana danych osobowych następuje poprzez wysłanie informacji o zmianie danych kontaktowych za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Serwisu.

6. Klient może wykorzystywać wszystkie materiały przygotowane w ramach e-korepetycji, jednakże sposób ich wykorzystania nie może naruszać art.272 KK oraz przepisów Prawa Autorskiego.

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie oraz sposób wykorzystania materiałów składających się na zlecenie.


Co myślą o nas inni?

Zapoznaj się z opiniami!

 
Masz pytania?